Bezoek Salif Sodre aan Kinderpostzegels

Door Anne Jacobs

Op 6 maart 2007 bracht Salif Sodré, coördinator bij de organisatie DSF uit Burkina Faso een bezoek aan Kinderpostzegels. Yvonne Zomerdijk van Stichting WOL vergezelde hem. Hij was in Nederland om onder andere op 10 maart een lezing te verzorgen tijdens de landelijke dag van het Burkina Faso Platform.

Het door Kinderpostzegels gesteunde project ‘Programme de Promotion des Droits de l’Enfant au Yatenga’ kwam uitgebreid ter sprake. DSF, in 1997 opgericht, ontplooit activiteiten om het onderwijs voor alle kinderen in de provincie Yatenga te verbeteren. Onderwijs is immers een fundamenteel kinderrecht en de basis van elke ontwikkeling.
Begin 2004, bij de start van het programma PDDE, bleek uit onderzoek dat slechts 40% van de kinderen in dit gebied naar school gaat. Dit komt onder andere doordat veel kinderen niet officieel geregistreerd zijn en daardoor geen geboortebewijs hebben om onderwijs te kunnen volgen. Ook zijn veel kinderen slachtoffer van kinderhandel.
DSF stimuleert ouders hun kinderen naar school te sturen in plaats van uit werken of te verhandelen door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, radio-uitzendingen, film- en theatervoorstellingen. Daarnaast werkt DSF onder meer aan bijscholing van de onderwijzers. Deze activiteiten worden in 45 dorpen uitgevoerd. Nu, ruim drie jaar later, gaan inmiddels 8.350 kinderen naar school, ruim 2.500 meer dan bij de start van het programma. DSF heeft daarnaast de opnamecapaciteit van enkele scholen kunnen vergroten door het verzorgen van avondonderwijs. Kinderpostzegels heeft dit mogelijk gemaakt. Hiervoor was verlichting noodzakelijk.

 

Met name kinderen tussen de 9 en 15 jaar, die te oud zijn voor instroom in de laagste klas van het basisonderwijs, maar toch nog willen leren lezen en schrijven, bezoeken de avondlessen. In 2006 waren dat er 200. Voor deze sterk gemotiveerde kinderen is het lesmateriaal aangepast aan hun leeftijd en belevingswereld.

Ook in 2007 zal Kinderpostzegels de activiteiten van DSF blijven steunen.


Posted by:

Share: