Burkina Faso Platform

Het Burkina Faso Platform wil mensen en organisaties met elkaar in contact brengen die iets hebben met het West Afrikaanse land Burkina Faso met als doel de samenwerking te stimuleren, ervaringen uit te wisselen en ieders deskundigheid te bevorderen. De website is hierbij een actief hulpmiddel. Het is de bedoeling dat de website gevuld gaat worden door en voor mensen en organisaties die iets met Burkina Faso hebben.

Tags

Posted by:

Share: