De container is vol!

Door Stichting Help Burkina

Toegegeven: het was geen makkelijk karwei, maar donderdag 9 augustus is voor het eerst in samenwerkingsverband tussen 8 organisaties die in Burkina werkzaam zijn een 20-voets con­tainer geladen.

Het eerste bericht over de beschik­baarheid van de container dateert alweer van begin februari 2007. Tijdens de Burkina-dag in Rotterdam werden de eerste contacten gelegd en daarna bleek het toch niet zo eenvoudig te zijn om 30 kuub hulp­goederen bij elkaar te krijgen. Tegen half mei was het dan zover en konden verdere stappen ondernomen worden. Allereerst ging er een bericht naar de Am­bassade van Burkina in Brussel, immers de ambassa­deur had in Rotterdam in niet mis te verstane bewoor­dingen aangegeven, dat op steun van de Ambassade gerekend kon worden bij het verzenden van hulpgoederen naar zijn land. In de praktijk kwam het erop neer, dat er een lijst met te versturen goederen ingediend diende te worden, alsmede de adressen van de organisaties in Nederland die als afzender fungeerden en die van de orga­nisaties in Burkina waar de goederen voor bestemd waren.

Nadat we eerst bijna tureluurs waren geworden van de papieren rompslomp die voor de dou­ane nodig was (met een codenummer voor elk afzonderlijk onderdeel), kwam de vervoerder Mission & Relief met de verlossende boodschap, dat dit gelukkig niet nodig was als we per afzender bij hen een lijst met hulpgoederen zouden inleveren.

Vervolgens moest er een datum geprikt worden, waarop iedereen spullen kon aanvoeren, ter­wijl ervoor gezorgd moest worden, dat de container op een van te voren (ongeveer) bekend tijdstip in Burkina zou aankomen. Dat werd dus 9 augustus. Omdat er vanuit Geldrop een grote hoeveelheid goederen aangeleverd moest worden, gaf men er daar de voorkeur aan om tegen meerkosten de container aldaar te laden op 8 augustus. Dat spaarde het huren van een vrachtwagen met chauffeur om naar Zevenhuizen te rijden op 9 augustus uit.

Het was vroeg dag die 9e augustus. Gelukkig was het niet te warm en boven de rivieren zelfs bijna de hele tijd droog.

We hadden de tijd gekregen tot 13.00 uur om te laden, maar Max was uiterst soepel. Tussen 8 en 11 konden de spullen uit Westbrabant en Rot­terdam geladen worden, van 11 tot 13 uur waren Barsingerhorn, Hoofddorp, Amsterdam en Woudri­chem aan de beurt. Lang zag het ernaar uit, dat een grote motorfiets (ongeveer 200 kg!!) niet mee zou kunnen, maar door het stuur los te schroeven en wat passen en meten ging ook dié erin. Maar toen zat de container dan ook mudvol.

De container zal op 24 augustus aan boord gaan en tegen eind september in Ouagadougou aankomen. Voor het vervoer van Nederland tot de haven in Ghana is deze keer gratis, het transport over land en eventuele bijkomende kosten zullen de 8 deelnemers aan het transport naar rato verdelen.
Dit is het eerste daadwerkelijke resultaat van een samenwerking tussen enkele organisaties die allemaal hetzelfde willen: hulp bieden aan de mensen in Burkina. Het blijft mijn stellige over-tuiging dat dit op meer fronten mogelijk moet zijn: waarom wisselen wij onderling geen gege-vens uit over de kosten van b.v. een forage, een school, een CSPS? Het platform zou daarin m.i. een grote rol kunnen spelen!


Sjef Theunisse, St. Help Burkina

Posted by:

Share: