Nieuwe gegevens op website

Thema gegevens:
De Thema's waarmee de PI's en Organisaties actief zijn in Burkina Faso (voor zover bij ons bekend) zijn geplaatst op de website. We vragen u dan ook om even te kijken op: www.burkinafasoplatform.nl of uw gegevens kloppen en zonodig zelf uw gegevens te wijzigen. Als u reeds geregistreerd bent kunt u dit doen door in te loggen. Bent u nog niet geregistreerd, doe dit dan alsnog. Als u wilt dat uw gegevens niet geplaatst worden, of als uw organisatie is opgeheven, geef dit dan astublieft door aan de webmaster.

U kunt alleen uw gegevens wijzigen als u zelf de gegevens geplaatst hebt, of als de webmaster deze op uw naam heeft gezet (dit is alleen mogelijk als u geregistreerd bent)

Als u zich registreerd met een naam die verwijst naar uw organisatie dan zet de webmaster de gegevens die hij geplaatst heeft op uw naam. 

Hoofdmenu:
Het hoofd menu bevat nu onder "Regio" een submenu met de diverse regio's.
Indien men nu een regio aanklikt dan verschijnt er een overzicht met alle organisaties die actief zijn in die betreffende regio, met tevens de thema's waar men actief mee is.

Trefwoorden

Posted by:

Share: