Nieuwsbrief maart 2007

header

Nieuwsbrief
Maart 2007
Burkina Faso Platform

Landelijke dag
De landelijke dag van 10 maart jl. was een succes! Het Burkina Faso Platform en de PI’s kunnen samen terugkijken op een goede, interessante dag waarop armoedebestrijding door beter onderwijs en de onderlinge uitwisseling van ervaringen en kennis tussen PI’s en Burkinabé centraal stond. Als eerste gastspreker hield de heer Desiré Kadré Ouédraogo, ambassadeur van Burkina Faso in Brussel een toespraak. Hij schetste de plannen van de overheid van Burkina om de armoede te bestrijden.
Daarna was het woord aan de speciale gast uit Burkina Faso, de heer Salif Sodré van de Association Développement Sans Frontière (DSF) Hij schetste het enorme probleem waar ontwikkelingslanden, met name Burkina Faso, voor staan als zij de armoede willen bestrijden: hoe breng je ontwikkeling op gang wanneer 70% van de bevolking geen toegang heeft tot schriftelijke communicatiemiddelen en bijna niemand toegang heeft tot informatie technologie?
De workshops werden enthousiast bezocht en toonde de grote behoefte aan uitwisseling van ervaringen. De aanwezigheid van de vele Burkinabé (Faso Yelle) gedurende de dag en tijdens de workshops werd zeer gewaardeerd en vervulde de behoefte aan ervaringsuitwisseling tussen hen en de PI’s. Vele PI’s gaven aan het contact met de Burkinabé in de toekomst te willen vergroten. Met een heerlijke Afrikaanse maaltijd en dans en muziek kwam de landelijke dag tot een eind. Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan deze dag hartelijk danken!

Gebruik website
Tijdens de landelijke dag heeft Kees Zomerdijk een presentatie verzorgd over het gebruik van de website van het platform. Deze website, en met name het uitwisselen van ervaringen, is tijdens diverse workshops als in de enquête beoordeeld als waardevol. De PI’s die zich nog niet geregistreerd hebben worden verzocht dit alsnog te doen op http://www.burkinafasoplatform.nl zodat de uitwisseling van kennis en ervaring, en het bespreken van mogelijke oplossingen ook na deze landelijke dag door kunnen gaan.

Presentatie Salif Sodré en foto-impressies landelijke dag
Op de website van het Burkina Faso platform treft u een foto-impressie aan van de landelijke dag. De presentatie van Salif Sodré over armoedebestrijding door middel van onderwijs wordt binnenkort geplaatst op de website. Degene die deze presentatie voor die tijd willen ontvangen kunnen deze aanvragen via: yvonnezomerdijk@quicknet.nl

Met vriendelijke groet,

Cees Boekelo
Leontien Keizer (Faso Jelle)
Suzanne Letterie
Yvonne Zomerdijk
Emmerique Granpré Molière

Trefwoorden

Posted by:

Share: