Nieuwsbrief november 2007

Volgende fase
De afgelopen periode hebben wij gebruikt om ons nader te bezinnen over het Burkina Faso Platform.
De landelijke dag in maart 2007 is geëvalueerd en hierover is een eindrapport geschreven. Het eindrapport is te lezen op de website: klik hier!

Doel van het platform
Het doel van het platform laat zich goed samen vatten met de letters BF-C
De B van bij elkaar brengen
Het platform dient PI’s bij elkaar te brengen – om van elkaar te leren, om samen te werken en ervaringen uit te wisselen. En het zou de PI’s ook langs de juiste lijnen bij elkaar moeten brengen: wie expertise zoekt over landbouw, bijvoorbeeld, moet de PI ontmoeten die deze expertise bezit.
De F van faciliteren
Het bestaan van het platform zou de PI’s in hun werk moeten faciliteren. Natuurlijk gebeurt dit via de landelijke dag, maar bijvoorbeeld ook door zinnige informatie van PI’s te verspreiden, door elkaar te wijzen op nieuwe ontwikkelingen. En het kan aanspreekpunt zijn voor de ambassade en NGO’s.
De C van coherentie
Wat PI’s doen moet ‘in lijn zijn’ met de plannen van de overheden, met wat andere PI’s aan het doen zijn, wat NGO’s willen realiseren, etc. Dat hele netwerk van activiteiten moet elkaar versterken, moet coherent zijn. Een platform van ontmoeting en uitwisseling is daarvoor het instrument!

Het zal u opgevallen zijn dat deze zaken juist nu publiekelijk in de aandacht staan! We moeten samen op weg om ervoor te zorgen dat dit platform mede deze zaken mogelijk gaat maken!

Landelijke dag
Datum en plaats voor de volgende landelijke dag zijn bekend: zaterdag 1 november 2008 op het Albeda College in Rotterdam. Noteer het in uw agenda! Heeft u wensen of ideeën laat ons dat dan nu al weten; stuur uw bericht naar esm@granpremoliere.nl

Website
De website is het belangrijkste instrument bij het waarmaken van de doelstellingen. Het is ons opgevallen dat nog maar weinig PI’s zich hebben geregistreerd. Daarom zal de webmaster de bij het Platform bekende gegevens op de site gaan zetten. U krijgt bericht als uw gegevens geplaatst zijn. We vragen u dan om even te kijken op http://www.burkinafasoplatform.nl of de gegevens kloppen en zonodig zelf uw gegevens te wijzigen. Als u reeds geregistreerd bent kunt u dit doen door in te loggen. Bent u nog niet geregistreerd, doe dit alsnog. Als u wilt dat uw gegevens niet geplaatst worden, of als uw organisatie is opgeheven, geef dit door aan de webmaster

Verzending Nieuwsbrief
De e-mailadressen van de PI’s zijn in een aparte databank voor verzending van de Nieuwsbrief gezet. Deze is niet gekoppeld aan de registratie via de website. Iedereen kan zich via de website aanmelden voor de Nieuwsbrief. Stelt u geen prijs meer op de Nieuwsbrief, dan kunt u zich via een link op de nieuwsbrief weer afmelden.

Nieuwe berichten op de website:

  • Ophef naar aanleiding van het onderzoek van Lau Schulpen over de bijdrage van PI’s aan ontwikkelingssamenwerking. Verschillende artikelen die in de media zijn verschreven n.a.v. dit onderzoek en de link naar het onderzoeksrapport zelf: klik hier
  • Verslag van de Onderwijsdag van Impulsis, geschreven door Cees Boekelo: klik hier
  • Een aankondiging van www.kiva.org ; een site die (ondernemende) mensen uit ontwikkelingslanden in contact brengt met ondernemers uit rijkere gedeelten van de wereld. Ook ú kunt kredietverstrekker worden! Nederland kent een vergelijkbaar project: www.nabuur.com
  • Reiservaringen in boekvorm: Het stenen tijdperk in 2006 klik hier

Verzoek
Het is belangrijk om het platform voor iedereen vindbaar te maken. U kunt helpen om te zorgen dat de site hoog in de zoekmachines staat door op uw eigen site een link te plaatsen naar www.burkinafasoplatform.nl Ook uw eigen site wordt daardoor via het Platform beter vindbaar!

Met vriendelijke groet,

Cees Boekelo
Leontien Keizer (Faso Jelle)
Yvonne Zomerdijk
Emmerique Granpré Molière

Trefwoorden

Posted by:

Share: