Verslag onderwijsdag 5 okt 2007

Welkom – Kees de Jong, directeur Edukans

Kees de Jong opende de dag door in zijn welkomstwoord het verband tussen grote programma’s en kleine projecten te leggen. Mede naar aanleiding van het onderzoek van Lau Schulpen naar het particulier initiatief stelde hij enkele valkuilen van de ‘kleine projecten’ aan de orde.

Er wordt veel zelf gedaan ipv de lokale partner te laten uitvoeren, vaak zijn de projecten gebaseerd op personen ipv organisaties, ze zijn weinig gericht op ontwikkelen van een relatie met de lokale autoriteiten en ze werken vaak op activiteitenniveau ipv niveau van eindresultaat.
Daar tegenover plaatste hij enkele negatieve aspecten van ‘grote programma’s’ zoals die bijvoorbeeld door de ICCO Alliantie (waaronder ook Edukans) ontwikkeld worden. Sommige programma’s zijn teveel ‘donordriven’, begrippen als ‘capaciteitsopbouw’ zeggen het grote publiek niets en het gevaar bestaat dat de eigen organisatie doel op zich wordt.
Het gaat echter niet om welke methode beter werkt. Het gaat erom de twee met elkaar te verbinden. Ieder heeft een plaats in de keten om onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren, en de een geeft het stokje door aan de ander.

Zo vormen ook de Impulsis onderwijsprojecten een onderdeel van het totale onderwijsprogramma van de ICCO Alliantie. Door de grassroots en de persoonlijke betrokkenheid van het particulier initiatief te verbinden met de ervaring en het netwerk van de Alliantie ontstaat een waardevolle samenwerking.

Noot: de resultaten van het onderzoek van Lau Schulpen naar de effectiviteit van particulier inititief worden 15 november gepresenteerd. Kijk in de agenda van www.impulsis.nl voor het debat over dit onderwerp op 19 november in Tilburg.

Introductie Werkgroep Onderwijs

Introductie Werkgroep Onderwijs – Anne Legeland, Friends Indeed

Onderwijs kwaliteit in afgelegen streken

Ries Sieswerda, ILO/UVA

Beleidsbeïnvloeding onderwijs

Workshop I Lobby en advocacy, beleidsbeïnvloeding onderwijs– door Inge Vianen

Vakonderwijs en werk

Workshop II Vakonderwijs en werk – door Jennifer de Boer

Kinderarbeid

Workshop III Onderwijs en kinderarbeid – door Thilly de Boer

Fondsenwerven

Workshop V Effectief fondsenwerven – Anne Legeland, Friends Indeed

Posted by:

Share: