Gaat het nu echt werken??

Misschien denkt de een of ander: "daar is ie weer!" Inderdaad, daar ben ik weer. Al minstens 7 jaar beijver ik mij om alle organisaties in Nederland, die zich op welke manier dan ook bezig houden met hulp in Burkina, tot een vorm van samenwerking en onderlinge uitwisseling van gegevens te komen. Het Platform is een uitvloeisel van dit streven. Het lijkt erop dat nogal wat organisaties dat zien als inmenging in eigen projecten, wat geenszins de bedoeling is. En heel jammer vind ik het, dat onze Burkinese broers en zussen die in Faso Yelle verzameld zijn, ook zo weinig van zich laten horen.

Ik kreeg ooit de vraag voorgelegd wat Help Burkina voor een forage betaalt. De aanvrager had een offerte gekregen voor een forage in de buurt van Kaya en moest ruim € 10.000 betalen. Ik heb toen de aannemer die voor ons werkt gevraagd hoeveel hij zou berekenen voor een forage in het bewuste dorp. Hij kwam op een bedrag van bijna € 6.300 uit, hetgeen ik aan de aanvrager liet weten. Ik heb er nooit meer iets op gehoord.

Verleden jaar lieten wij een CSPS (een dispensaire en een maternité, beide met latrine en douche, twee logementen met latrine) bouwen. Het resultaat mag er werkelijk zijn, een van de bestuursleden van het Platform was ter plekke aanwezig en kan dat beamen. Door de ook in Burkina gestegen prijzen kwamen de kosten hoger te liggen, maar voor € 73.000 staat er nu toch een prachtige CSPS in Balkiou! Wie over de overschrijding met € 10.000 van de begroting valt is een kniesoor, want in Nederland zijn we wel grotere verschillen gewend!

Een drieklassige basisschool met logementen en latrines voor iets minder dan € 30.000 is dat duur? Dat zijn de gegevens die wij aan elkaar kunnen doorgeven, want als ik teveel betaald heb weet ik graag waar ik de volgende keer een goedkopere aannemer vind. Andersom: als jij veel meer betaald hebt dan ik is het wellicht de moeite waard om eens met elkaar te babbelen!

In was in december met 21 jongeren uit Roosendaal 16 dagen in Burkina, neen, niet in een stad, maar in een klein dorp. Na terugkeer hebben deze jongeren een enquête ingevuld over hun ervaringen. Wie de uitslag van deze enquête (24 pagina's A4) wil lezen kan ze bij mij opvragen: help_burkina@hetnet.nl,

Sjef Theunissen

Posted by:

Share: