Nieuwsbrief december 2009

Beste leden van het Burkina Faso Platform

U hebt allen gelezen, gezien, gehoord over de verschrikkelijke regenval die enkele West-Afrikaanse landen en met name de stad Ouagadougou heeft getroffen een regenval zoals er volgens recente gegevens nog NOOIT is geweest en die enorme verwoestingen heeft aangericht en duizenden mensen heeft ontheemd

Sommigen van u hebben misschien de situatie ter plekke gezien, Cees Boekelo, voorzitter van de Stichting Burkina Faso Platform is er geweest en heeft ook de tentenkampen bezocht waar de ontheemde mensen worden opgevangen.
Zie verder ook www.inondationsauburkina.net/

Een ongebruikelijke actie!

Wij willen voorstellen om, voor het eerst in onze geschiedenis, gezamenlijk en samen met Faso Yelle (de vereniging van alle in Nederland wonende Burkinabé) actie te voeren!

U hebt allen een speciale betrokkenheid met een specifieke regio in Burkina Faso. Het bestuur van het Burkina Faso Platform roept u nu op om voor deze ene keer samen in gemeenschappelijke verbondenheid en solidariteit - op te trekken. Om bij deze gelegenheid de blik te wenden naar de hoofdstad van het land waarvan u allen houdt en te geven om de families die daar wonen of eigenlijk niet-meer-wonen.

Wij zouden ons bij dit alles willen richten op de meest kwetsbare, de meest geraakte families. We stellen ons voor dat wij 500 families, dat wil zeggen ruwweg 5000 mensen zouden kunnen helpen.

In samenwerking met PADS (le Programme d'Appui au Développement Sanitaire) te Ouagadougou willen wij een concreet project uitvoeren waarbij de getroffen families worden geholpen bij de meest essentiële zaken: voeding tot de nieuwe oogst, (met name ook voor de kinderen!), gezondheidszorg en, te zijner tijd, beton voor de latrine bij de wederopgebouwde woning.
We zouden vooralsnog willen mikken op een bedrag van 12.000 euro. Als, naast de bijdragen uit de achterban van Faso Yelle, ieder van de 60 organisaties die lid zijn van het BF-Platform een bedrag van 200 euro bij elkaar weet te brengen dan is dit streefbedrag reeds gehaald. Sommigen van u zullen meer kunnen ophalen, sommigen misschien minder, maar 12.000 euro lijkt haalbaar.


Een ongebruikelijke actie voor u, voor ons!

Wij realiseren ons buitengewoon goed dat dit project buiten alle kaders van onze gewone, geplande, gedragen activiteiten valt, maar voor deze ramp willen we een uitzondering maken.

Uw bijdrage kunt u storten op: Triodos bank 39.03.37.951

t.n.v de Stichting Burkina Faso Platform Amsterdam

Binnenkort krijgt u bericht als het projectplan op de site is geplaatst!

Het bestuur van het Burkina Faso Platform,
Namens deze, Cees Boekelo

Trefwoorden

Posted by:

Share: