Nieuwsbrief juni 2009

Urgent bericht
Stichting Tele-Vie-Deo, lid van ons platform, verzendt weer een container naar Burkina Faso. Zij doen dit bij voorkeur op korte termijn - namelijk binnen 3 weken. Zij bieden de mogelijkheid van 'meeliften' voor een prijs die, afhankelijk van de aanmelding, rond de 200 Euro per kubieke meter zou kunnen uitkomen. Invoerrechten en bijbehorende kosten komen voor rekening van de ontvangende organisatie. Als u hiervan wilt profiterenreageert u dan svp per ommegaande naar onderstaand e-mailadres.

Aanleverdatum: week 29, vanaf 13 juli.

Mocht u wel belangstelling hebben maar niet in staat zijn om op een zo korte termijn de spullen voor transport gereed te hebben - reageert u dan toch: Henk van Ingen zal dan overwegen om zijn transport (in enige mate) naar achteren te schuiven.

WIlt u uw reactie in CC ook naar het platform sturen - wij kunnen dan indien nodig ook andere combinatiemogelijkheden samenstellen!

Namens het BurkinaFasoPlatform

E-mailadres Stichting Tele-Vie-Deo: televiedeo@gmail.com

Bericht in CC graag naar: kees@burkinafasoplatform.nl

Trefwoorden

Posted by:

Share: