Nieuwsbrief september 2009

Inmiddels staat de Nederlandse vertaling van het communiqué op de site - u kunt dat lezen door hier te klikken.

Bijeenkomst op de ambassade in Brussel
Zaterdag 19 september jongstleden is er in de ambassade te Brussel een bijeenkomst geweest waarin informatie werd gegeven over de stand van zaken rond de watersnood. Enigen van u hebben ons gevraagd of wij een samenvatting van de informatie konden verkrijgen en naar u doorsturen. Wij hebben het communiqué dat door de ambassade is uitgegeven op de Platformsite gezet.

Inhoudelijke reacties graag naar granpremoliere@xs4all.nl

Trefwoorden

Posted by:

Share: