Ambassade van Ouaga open houden

Op zaterdag 19 januari is na het het onderhoud met de ambassadeur gesproken over het bewegen van onze politici om de ambassade in Ouagadougou open te houden. Jan Vervoort heeft een brief opgesteld die u kunt ondertekenen en aan politici (van uw partij)kunt sturen. We nodigen u en uw stichting uit om aan dit initiatief mee te doen!

Download onderstaande brief als .doc
( N.B. P v/d A heeft brief deze week al ontvangen).


Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Betreft: dringend verzoek van onderstaande stichtingen, die actief zijn in Burkina Faso om de Nederlandse Ambassade in Ouagadougou open te houden.                                                                                                      

L.S.,

Onder het vorige kabinet heeft u het voorstel van Staatssecretaris Knapen in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om negen ambassades te sluiten, goedgekeurd. Eén van die ambassades die zou moeten sluiten is de ambassade in Burkina Faso. De toelichting daarbij was o.a. dat de ambassade in Mali de taken in dat deel van West-Afrika over zou nemen. Ondanks vele bezwaren, zie o.a. het artikel van 22 maart 2011 in de NRC van de honorair consul de heer Freek Warmelink, was het besluit te begrijpen; immers Mali was toentertijd onder president Touré een van de voorbeeldlanden in Afrika op het gebied van democratische ontwikkelingen. Natuurlijk waren er meer redenen om voor het openhouden van de ambassade in Mali te kiezen en niet voor Burkina Faso.

 

De situatie in Mali is in het afgelopen jaar jammer genoeg drastisch gewijzigd; de Toearegs hebben met behulp van Ansar Dine, een aan Al Qaida gelinieerde groepering, in het Noorden van Mali de macht overgenomen en op 6 april 2012 de onafhankelijke republiek Azawad uitgeroepen met als hoofdstad Timboektoe. Hiermee is een reeds vanaf de onafhankelijkheid gekoesterde wens van de Toearegs in vervulling gegaan. Dat Ansar Dine de macht heeft overgenomen in dit gebied en de sharia van kracht heeft verklaard, is een verontrustend iets. Het bestrijden van deze terreurgroep en nog enkele andere terreurgroepen in een zeer groot en onherbergzaam gebied, zal o.i. zeer moeilijk zijn; het is vergelijkbaar met de situatie in Afghanistan.

 

Gezien deze veranderde situatie in Mali is het o.i. van groot belang om de keuze voor het openhouden van de Nederlandse Ambassade in Mali te heroverwegen. De economische motieven die mede de keuze hebben bepaald, vallen nu en in de komende jaren in Mali weg.

De Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en de Europese Commissie hebben hun economische hulp opgeschort. ECOWAS heeft de banktegoeden van de Centrale bank van Mali bevroren. Door de militaire staatsgreep van het afgelopen jaar is geen sprake meer van een democratie. De zwakte van Mali op dit moment kwam nadrukkelijk naar voren toen de aanval op de rest van Mail werd ingezet. Met Franse militaire hulp werd dit voorkomen. Het zal o.i. nog jaren duren voordat het leven in Mali weer zijn normale loop zal krijgen. Het is wellicht te verwachten dat zelfmoordaanslagen ook in Bamako in de komende jaren zullen voorkomen. Dat betekent dat o.a. ook de veiligheid van het ambassadepersoneel in het geding kan komen, zeker gezien de geïsoleerde ligging van de Nederlandse ambassade inBamako.

 

Burkina Faso, centraal gelegen in West-Afrika, heeft al jarenlang een stabiele regering. De verkiezingen, zoals afgelopen december, verlopen steeds vreedzaam en zonder problemen.

In het verleden heeft Nederland dit land financieel gesteund op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Op economisch gebied kan Burkina Faso o.i. zeker net zo’n interessante partner zijn als Mali voor 2012. Er bestaat al enige samenwerking op landbouwgebied, dit kan echter worden uitgebreid. Voor het Nederlandse bedrijfsleven zijn er o.i. ook goede en interessante mogelijkheden om in dit land te in investeren. Daarnaast zijn er ambitieuze plannen op het gebied van watermanagement. Zonder ambassade zal het bedrijfsleven hier niet investeren.

 

Als vertegenwoordigers van de vele Nederlandse kleine en grote organisaties die in Burkina Faso actief zijn vragen wij om de Nederlandse ambassade in dit land open te houden en zo ook voor ons als het nodig is een diplomatieke en juridische steun in de rug te zijn en, zoals in het verleden is gebeurd, desgewenst coördinerend op te treden.

                                                                                                               Utrecht, 19 januari 2013

Download bovenstaande brief als .doc 
( N.B. P v/d A heeft brief deze week al ontvangen).

Posted by:

Share: