Goudwinning BF bedreigt recht op voedsel

Goudwinning Burkina Faso bedreigt recht op voedsel

(Download dit artikel als .doc)

Sinds 2003 is in Burkina Faso een nieuwe wet van kracht, die het eenvoudiger maakt voor mijnbouwbedrijven om vergunningen te krijgen voor goudwinning.  De afgelopen jaren zijn daardoor in het Afrikaanse land meer dan dertig bedrijven met verkenning en exploitatie begonnen. De nieuwe wet en  andere versoepelingen in de regelgeving hebben de afgelopen drie jaar gezorgd voor een enorme toename in de goudproductie, van 12,2 ton in 2009 tot ruim 40 ton in 2012.

Door de nieuwe goudkoorts heeft de productie van het edelmetaal de positie van katoen overgenomen als voornaamste bron van inkomsten voor Burkina Faso. [1] Dat heeft echter ook zijn donkere kanten. Mijnbouw heeft diepgaande gevolgen voor de welvaart van de overwegend rurale bevolking in het Afrikaanse land, waar een grote meerderheid van de  mensen sterk afhankelijk is van landbouw. Tachtig procent van de bevolking woont in rurale gebieden en 86 procent van hen leeft van landbouw,

De grootschalige goudwinning heeft ertoe geleid dat veel boeren geen toegang meer hebben tot hun land. Daardoor is hun recht op adequaat voedsel geschonden. Zij kunnen zichzelf en hun familie nauwelijks meer van voldoende voedsel voorzien en hebben geen andere bronnen voor werk en inkomsten meer. Verder zijn ze kwetsbaarder geworden voor natuurrampen.  Zo worden grote overstromingen in 2001 toegeschreven aan de overvloed van water door een dam van een mijnbouwbedrijf. “Zonder water geen mijnbouw," aldus adjunct-directeur Christian Ouedraogo

Meerdere gemeenschappen hebben zich tot FIAN gewend om voor hun recht op voedsel en andere belangen op te komen, zowel in Burkina Faso als op internationaal niveau. Daarom heeft FIAN een documentaire gemaakt over de invloed van goudwinning  en komt er in de derde week van maart 2013 een speakers’ tour naar België, Nederland en Zweden.  Voor meer informatie over onze activiteiten en over FIAN’s werk in Burkina Faso kunt u contact opnemen met Nikita Shahbazi via n.shahbazi@fian-nederland.nl.

 

FIAN_logo_web_met_tekst.png     europe_logo.jpg

Over FIAN:

FIAN (Foodfirst Information and Action Network) is een internationale mensenrechtenorganisatie die in meer dan vijftig landen actief is en zich inzet voor het recht op voedsel. Het recht op voedsel is een basismensenrecht dat erkend is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat betekent dat ieder mens over voldoende middelen moet beschikken om voedsel te produceren of over een redelijk inkomen om voedsel te kunnen kopen.

Sinds de oprichting in 1986 stelt FIAN in nauwe samenwerking met lokale organisaties schendingen van het recht op voedsel aan de kaak door druk uit te oefenen op verantwoordelijke overheden en bedrijven en het publiek te informeren.

 

 (Download dit artikel als .doc)[1] The Africa Report, A big thirst for gold in Burkina Faso. 

Posted by:

Share: