Nieuwsbrief juni

Vervolg…

We gaan al richting zomer(vakantie) en waarschijnlijk voelt dat voor u ook zo; toch hebben we nog steeds een beetje ‘het voorjaar in de kop’  namelijk: de ‘follow-up van de Landelijke Dag. Zie daarvoor ook hierna.

Offertes en prijzen

Eén van de uitkomsten was het principebesluit om een plek op het internet te maken waar we offertes en prijzen uit Burkina met elkaar kunnen vergelijken. We weten nog niet precies hoe we het gaan inrichten maar u hoort daarover spoedig van ons. Als u hierover ideeën heeft dan horen we dat heel graag van u!

ICT in Burkina Faso

Een ander onderwerp dat onze (grote) belangstelling verdient: ICT-ontwikkelingen en mogelijkheden in Burkina Faso. Wellicht kunnen we daarin gezamenlijk nieuwe lijnen opzetten. Luc de Ruijter (aanwezig op de LD) gaat, als we goed zijn giïnformeerd, in juli naar BF om ICT-projecten te (onder)zoeken. We komen hierop terug! Zie ook het korte verslag op de site.

Vrachtwagen naar Burkina Faso

Binnenkort wil de commissie  ZWO Geldrop-Burkina Faso een transport met goederen versturen naar BF. Dit zal zijn eind juli/ begin augustus 2013. Ze willen een truck met oplegger van ongeveer 12m lang sturen vanuit Geldrop via Antwerpen en dan met de boot naar Tema in Ghana. Vandaar wordt alles verder gebracht naar Burkina Faso.
De kosten voor het transport zullen ongeveer €175 per m3 bedragen.
Als u interesse hebt om spullen mee te sturen dan graag doorgeven aan Henk van Roij.
(lid commissie ZWO Geldrop-Burkina Faso) onder vermelding van het aantal m3 en wat voor soort goederen. Als de exacte datum van laden en transport bekend is zal contact opgenomen worden om alles verder te regelen. Neemt u contact op met Henk van Roij@hotmail.com

Zijn al uw bestuursleden….

We ontdekten dat voor veel PI’s slechts één E-mail adres is aangemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.  Wilt u daarom deze nieuwsbrief doorsturen naar al uw bestuursleden en medewerkers met het verzoek om zich aan te melden voor ontvangst van de nieuwsbrief? Aanmelding kan via deze link:

Bijdrage Burkina Faso Platform

Een aantal PI’s heeft inmiddels de gevraagde bijdrage overgemaakt – dank daarvoor. De anderen verzoeken we dringend om dit spoedig in orde te maken: € 30 voor de grotere PI’s of € 15 voor de kleinere PI’s. U kunt zelf bepalen tot welke categorie u behoort.

Facebook 

Het Burkina Faso Platform heeft ook een Facebook pagina. ‘Like’ de pagina en u ontvangt geplaatste berichten direct op uw eigen Facebook. Heeft uw PI een Facebook pagina? Laat het ons weten. Via de pagina van het Burkina Faso Platform kunnen we nieuws en activiteiten met elkaar delen.

Best practice

We willen als bestuur in elke nieuwsbrief een PI aan het woord laten om, uit alle ervaringen, één ‘succes’ te vertellen. Zo kunnen we elkaar aanmoedigen en inspireren! Hier is de volgende:

Als je jongeren probeert te helpen bij het verbeteren van hun toekomstperspectief dan kunnen eenvoudige voorzieningen al een enorm verschil maken: wat gereedschap voor een metselaar bijvoorbeeld. Maar het meest enthousiast word je als je merkt dat ze zelf op zoek gaan naar de mogelijkheden in hun eigen land; zo had een jongeman – in de uithoek waar bij een band mee hebben – door onze inbreng gemerkt hoeveel beter zijn oogst was door het gebruik van verbeterd zaaigoed met wat kunstmest (op een halve hectare); hij wilde daarna meer ha verbouwen en zocht daarom naar mogelijkheden om een span buffels met een ploegje te kopen en vond een landelijke regeling  (FASI – kennen jullie die?). Dat zijn toch de initiatieven waar je op hoopt…!

Cees Boekelo, Stichting Faso

Trefwoorden

Posted by:

Share: