Het gaat ook wel eens niet goed

Onderstaand verhaal was ingezonden bij de verhalenwedstrijd van KleineGoedeDoelen.nl. Naast dit verhaal, dat Sjef zelf naar het platform stuurde, waren er nog 5 verhalen uit Burkina Faso ingezonden.

Help Burkina werkt sinds 1999 in Burkina aan onderwijs, gezondheidszorg en hulp aan de plattelandsbevolking.

In 2005 kregen wij van een Nederlandse missionaris het verzoek te helpen met de bouw van een Foyer de Filles in Boulsa. Binnen een ommuurd terrein kwamen enkele slaapzalen, een studiezaal, een eetzaal, een keuken, toiletten en een woning voor een bewaker tot stand.

De foyer diende om een veertigtal meisjes uit afgelegen dorpen de kans te geven in Boulsa secundair onderwijs te komen volgen. In de foyer hebben zij de beschikking over electriciteit en stromend water; de dagelijkse taken moeten zij onderling verdelen en op deze wijze blijft er voldoende tijd over om te studeren. De meisjes kunnen o.a. naar een technische school, gebouwd en ingericht met de hulp van de stichting Hakuna Matata uit Enschede. Vlak bij de foyer was er al in 2003 een kleuter- en basisschool van de stichting Schoonhoven Helpt.

Alles leek in kannen en kruiken, maar de Nederlandse missionaris werd in 2006 overgeplaatst naar Dori en de parochie ging over in Afrikaanse handen.

In 2011 moesten we vaststellen dat de kleuterschool al geruime tijd leeg stond; de basisschool werd slechts matig gebruikt en behoefde groot onderhoud; in de foyer vonden ruim 40 meisjes onderkomen, maar er was geen electriciteit meer omdat de bliksem was ingeslagen in de zon-nepanelen op de aangrenzende watertoren; om dezelfde reden was er ook geen stromend wa-ter meer. De meisjes lieten ons weten dat ze naast het schoolgeld ook zelf een hoeveelheid graan of meel moesten meebrengen om in de foyer te mogen wonen. Meisjes die in de stad bij familie of kennissen onderdak vinden, moeten na schooltijd in het huishouden meedraaien, hebben geen plek om rustig te studeren, moeten voor verlichting vaak gebruik maken van het vuurtje binnen het erf en worden vaak ook nog eens misbruikt door de heer des huizes.

De aanwezige pastoor liet ons weten dat er geen duidelijkheid bestond over de verantwoorde-lijkheden en dat er geen geld was om de zonnepanelen te laten herstellen.

Na overleg met Schoonhoven en Enschede zijn in het voorjaar van 2013 de zonnepanelen hersteld. Tijdens een bezoek in januari 2014 bleek dat de electriciteit nog werkte, maar het water van de watertoren bevatte zóveel kalk, dat het niet voor consumptie geschikt is.

De kleuterschool was weer gedeeltelijk in functie, evenals de basisschool. Van de onderwij-zers kregen wij te horen dat de mensen in Boulsa geen behoefte hebben aan onderwijs als ze ervoor moeten betalen; het personeel van de kleuter- en basisschool wordt onregelmatig be-taald, omdat de parochie niet altijd voldoende geld heeft voor de salarissen.

Onze Burkinese contactvrouw vertelde ons naar aanleiding hiervan dat projecten vaker mis-lukken omdat ze niet door de bevolking gedragen worden. Na het vertrek van de missionaris viel de financiële steun vanuit Nederland voor projecten die met de beste bedoelingen waren opgestart, weg. Zij geeft dus het advies om uitsluitend met projecten te beginnen die door de bevolking worden aangevraagd.

 

door: Sjef Theunissen

Posted by:

Share: