Lunchlezing water management

Lunchlezing water bij Deltares Utrecht
Maandag 18 mei geef ik een lunchlezing aan collega's en geinteresseerden over mijn vrijwilligerswerk, wat ik daarvan geleerd heb en welke rol ik voor Deltares zie in Afrika.

Ik groeide op in verschillende landen in West-Afrika en naast mijn werk bij Deltares doe ik sinds 2010 vrijwilligerswerk op vele vlakken. Zo help ik het Burkina Faso platform onder andere om landelijke dagen te organiseren; ben ik sinds 2011 verbonden aan Stichting Faso; zette ik in datzelfde jaar Rural Web op en bezocht ik afgelopen februari Stichting Steun Sahelprojecten, ook wel bekend als dammetjesburkina.nl.

Deze en andere activiteiten leidden tot veel contacten in de Nederlandse OS en PI sectoren, en met vele afrikanen uit allerlei lagen van de samenleving: van Afrikaanse plattelandsbewoners tot hooggeplaatste ambtenaren tot de Afro-Nederlandse Diaspora.

In deze lezing zal ik ingaan op:

  1. Mijn laatste reis en de (grond)watervraagstukken die ik daarbij tegenkwam
  2. Mijn visie op de rol van Deltares en andere actoren met als doel verbinden en gezamenlijke kansen te creëren.


Plaats en tijd:
maandag 18 mei
van 12:00 - 13:00
Deltares Utrecht
Princetonlaan 6-8

3584 CB Utrecht
Routebeschrijving

Omdat er voor lunch gezorgd wordt moeten we weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Opgeven graag voor 13 mei via cheryl.vankempen@deltares.nl


Meer informatie:
OS = Ontwikkelings-Samenwerking
PI = Particulier Initiatief; veel kleine stichtingen zijn opgezet door particulieren en drijven volledig op vrijwilligers.
Deltares = een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur.

Tags

Posted by:

Share: