Over het Platform

De stichting Burkina Faso Platform is opgericht in 2006 met als doel het versterken van de onderlinge samenwerking tussen stichtingen en organisaties die in Burkina Faso actief zijn.

De stichting verwezenlijkt haar doelen door nieuwsbrieven te versturen, informatie uitwisseling te faciliteren en door eens in de ongeveer anderhalf a 2 jaar een landelijke dag te organiseren. Daarnaast biedt zij een uitgebreid adressenbestand aan, met alle ons bekende organisaties die in Burkina Faso actief zijn. 

Het platform is van ons Allemaal!

Hoewel het platform een bestuur heeft, is het platform 'van' haar achterban en wordt het mogelijk gemaakt 'door' haar achterban. Uw actieve deelname bepaalt het gezicht en het succes van het platform. Elke inbreng en elk initiatief is danook van harte welkom. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een vijftal personen die elk ook met een (andere) stichting in Burkina faso actief zijn. Zij doen hun werk onbezoldigd. 

Vrijwilligers & Commissies

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal vrijwilligers, met name in verband met de organisatie van de landelijke dagen. Bestuursleden en vrijwilligers organiseren zich soms in commissies, om samenwerking te vergemakkelijken. Momenteel kent het Platform 2 commissies waarvoor u zich kunt aanmelden. Wilt u een andere commissie oprichten, bijvoorbeeld rondom een thema, dan kan dat ook. 

Commissie Platformdag - organiseert de landelijke dag, geholpen door nog vele vrijwilligers op de dag zelf. De volgende landelijke dag is voorzien voor maart 2013. U kunt zich nu al opgeven om te helpen met de organisatie. 

Homepage Commissie - Cheryl van Kempen & Yvonne Zomerdijk verzorgen momenteel de website en Facebook. Uitbreiding van de commissie is altijd gewenst en kan u kennis over websites maken en onderhouden opleveren. 

Vacatures

De stichting kan altijd meer vrijwilligers gebruiken en soms ook nieuwe bestuursleden. Lijkt het u leuk om bij te dragen aan de doelen van de stichting , of bij de organisatie van de landelijke dag, neem dan contact met ons op.

Facebook

Volg ons ook op onze Facebook-pagina