OrganisatieThema
Faso stichting
  • Scholenbouw
  • Onderwijs- inhoud
  • watervoorziening
  • (beginnend) landbouw
  • (beginnend) Microkredieten
 
Icco
 • Activiteiten onderwijs
  • Alfabetisering
  • Onderwijskundige voorzieningen
  • Beroepsonderwijs
 • Gezondheidszorg
  • Gezondheidsvoorlichting
  • Aids-problematiek
 • Plattelandsontwikkeling
  • Akkerbouw
  • Irrigatie
 • Economie
  • Microkrediet
 
Liliane Fonds, Stichting
 • Gezondheidszorg
  • Gehandicaptenzorg
 
PLAN Nederland
 • Activiteiten onderwijs
  • Onderwijs
 • Sociaal
  • Kinderrechten
 • Gezondheidszorg
  • Water
  • Sanitatie
  • Gezondheidszorg